ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน European Transplant & Dialysis Games 2022″ ณ เมืองอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.
สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมฯ, คณะกรรมการบริหารฯ และตัวแทนนักกีฬา มาให้กำลังใจและร่วมส่งนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ( คุณอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์ และคุณพิศิษฐ์ ถนอมพันธุ์ ) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และโบว์ลิ่ง “รายการ European Transplant & Dialysis Games 2022” ซึ่งมีนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะในแถบยุโรปเข้าร่วมการแข่งขัน ที่เมืองอ๊อกฟอร์ด ที่ประเทศอังกฤษ

Read more

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน French National Games of Transplanted and Dialysis Games 2022 ณ เมืองนาร์บอน ประเทศฝรั่งเศส

ร่วมเชียร์ ร้วมส่งกำลังใจ ให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน French National Transplant and Dialysis Games 2022

สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ French National Transplant and Dialysis Games 2022 ณ เมืองนาร์บอน ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more