พล.ต.ต.หญิง ฤชุมน วิขัยดิษฐผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
นายเอกชัยวรวุฒิ พลลาภผู้ฝึกสอนกีฬาโบว์ลิ่ง
นายกิตติพล สิงห์เทียนผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
นางภัสสร ไบรอันผู้ฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์ส
นางวศินี คำนึงผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทองผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายวิวิธ ตันติประสุดผู้ฝึกสอนกีฬาโบว์ลิ่ง
นายเอนก ภูก๊กผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
นายอัฐกร แม้นสมุทรหัวหน้าผู้ฝึกสอน