หัวหน้ากีฬาเทนนิส

นายศรัณย์ บุญญะศิริหัวหน้ากีฬาเทนนิส

หัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล3×3

นายสุเมธ มณีสุวรรณหัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล3x3

หัวหน้ากีฬาดาร์ท

นายวันชัย ปานนาคะพิทักษ์หัวหน้ากีฬาดาร์ท

หัวหน้ากีฬาลอนโบวล์ส

นางสาวจตุพร สุกจมหัวหน้ากีฬาลอนโบวล์ส

หัวหน้ากีฬากรีฑา

นายสุวรรณ บำรุงหัวหน้ากีฬากรีฑา

หัวหน้ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิส

นายนพรัตน์ การขยันหัวหน้ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิส

หัวหน้ากีฬาโบว์ลิ่ง

นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์หัวหน้ากีฬาโบว์ลิ่ง

หัวหน้ากีฬาแบดมินตัน

นายพิศษฐ์ ถนอมพันธุ์หัวหน้ากีฬาแบดมินตัน

หัวหน้ากีฬาเปตอง

นางสาวฐปนีย์ โสภณหัวหน้ากีฬาเปตอง