นายธรณินทร์ ธานะวันผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาเทนนิส
นายโชคชัย กูเปียผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล 3x3
นายขจรศักดิ์ สายสังข์ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาดาร์ท
นายณัฐปสันน์ เมตต์กรุณ์จิตผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาลอนโบวล์ส
นายปัญญา ศิริเซษฐ์ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬากรีฑา
นางสาวศิวาพร บุญยะผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
นายฉลอง ช่อสะอึกผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาโบว์ลิ่ง
นายณัฐพล ร่มโพธิ์ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาแบดมินตัน

นายธนิตพงศ์ ภัคจิรพัฒนาสิริผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาเปตอง