สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย (สกปวท)

Thailand Transplant Sport Association of Thailand (TSAT)

ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10220

thailandtransplantsports@gmail.com

เจ้าหน้าที่สมาคม 092-246-6044 , 062-662-0077
เลขาธิการสมาคม 063-379-4224
นายกสมาคม 063-915-5550